Rådgiving og regnskap hånd i hånd

Å holde seg ajour med administrative oppgaver, lønn, regnskap og rapportering innenfor gjeldende frister kan være utfordrende, og det kan gå ut over tiden du skulle brukt på kjernevirksomheten din. Derfor tilbyr Kuber tjenester utover rent regnskap – hos oss får du gode råd og veiledning på kjøpet – slik at din hverdag blir enklere!

Kuber tilbyr:

God service og tjenester av høy kvalitet til riktig pris!
Med en fast regnskapsavtale til god pris i bunnen – kan du be om gode råd og tilleggstjenester ved behov.

REGNSKAP

• Bokføring
• Lønn, terminoppgaver og A-melding
• Fakturering
• Betaling, remitering og purringer
• Årsoppgjør
• Moderne økonomisystem
• Komplette løsninger for alt fra
fakturering til inkasso

RÅDGIVNING

• Starte bedrift
• Budsjettering
• Likviditetsstyring
• Hvordan skape vekst
• Støtte i vanskelige situasjoner
• Hjelp til automatisering og imple-
mentering av effektive og trygge rutiner

ANALYSER

• Finansielle analyser
• Verdsettelse

GRUNDERPAKKE

Fast årlig pris på:
• bokføring
• grunnleggende rengskap
• rådgivning omkring daglig drift,
vekst og utvikling

Ta kontakt for mer informasjon    Send e-post